Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Frejlichův mlýn

 

.

Něco z historie a místopisu

Toto místo (asi 541m.n.m) se nachází na jihozápadní straně Novoměstské vypukliny táhnoucí se k řece Oslavě jejíž geologický podklad tvoří paleozoické (prvohorní) krystalické břidlice (hl.ruly), kryté mladšími čtvrtohorními útvary (svahové hlíny, alluviální naplaveniny a rulové zvětraliny).Údolím protéká potok, který je jihovýchodním přítokem říčky Oslavy. Porost zde tvoří smíšené lesy s převahou smrku, borovice, modřínu a břízy pýřité.V mokřadních údolních loukách najdeme olši šedou, jívu a opět roztroušené břízy,nově jsou zde vysazovány javory,duby a vrby.Na mokrých loukách se vyskytuje mnoho druhů lučních bylin i vzácných. (suchopýr úzkolistý,ostřice ježatá,škarda bahenní, bika mnohokvětá, smetanka bahenní a mnoho dalších). Ze zvířeny lze pozorovati srnce obecného,prase divoké, zajíce polního,lišku,kunu skalní,lasici hranostaje a hraboše polního, zmiji obecnou a slepýše.Je zde pozorován hojný výskyt netopýra. Z ptáků-kachna divoká,čáp bílý, a v poslední době i volavka popelavá. Dále hojné zastoupení zpěvného ptactva např. králíček obecný, střízlík obecný,strakapoud,drozd zpěvný,brhlíci,sýkory,pěnkavy.Ze sov potom puštík a kalous ušatý z dravců - káně lesní.

                         Z historie mlýna:                                                              

Frejlichův mlýn (350-400let starý) je opředen  mnoha bájemi a záhadami, a dnes se těžko s naprostou určitostí zjistí, kdy byl mlýn založen. Starší údaje jsou  předmětem stálého zkoumání.   

První nejasné zprávy o něm pocházejí z konce 16. století,v souvislosti s historií  vesnice na  jejímž katastru se nachází.Tehdy byl majetkem Žďárského cisterciáckého kláštera(tedy církevní vrchnosti).V době úpadku kláštera prodal předposlední klášterský opat Otto Logk z Netky mlýn jistému Jakubu Svobodovi  za 400 zlatých.Stalo se tak v roce 1771. Mlýn potom přecházel z generace na generaci rodu Svobodových po dobu asi 160 let.

Mlýnské kolo zde přestalo klapat roku 1888, kdy se po průtrži mračen protrhla hráz rybníku a mlýn zatopila voda. Od těch dob již nebyl rybník v plné míře obnoven.

Z mlýna se stalo pouze hospodářské stavení. V roce 1937 bylo stavení, skládající se z bývalého  mlýna, stodoly a chléva prodáno v dražbě. Za druhé světové války a ještě po ní bylo stavení obydleno. Ovšem krátce po jeho opuštění posledními majiteli v roce 1960 byl mlýn zbourán.A místo zůstalo do začátku 90 let pusté.

Nyní se sem pozvolna navrací život a obnova tohoto krásného místa.

 

                                                                    

                                                                 

Toto je jen velmi stručný obsah dějin tohoto pozoruhodného místa. Zbytky mlýna jsou dodnes patrné.